Závody dogdancing

Závody dogdancing v České republice zajišťuje Dog Dancing Club Czech Republic (oficiální web) a řídí se jeho zkušebním a soutěžním řádem. Píše se v něm, jak velká má být taneční plocha, kolik je rozhodčích a jaké jsou jejich povinnosti, že musí mít každý závodník výkonnostní knížku, že psovod se psem vůči sobě ani ostatním nemají chovat hrubě, není možné používat hračky či pamlsky, ale mohou být použity rekvizity a kostýmy, a podobně. V ČR bývá do roka několik závodů, ovšem účast zatím není srovnatelná se závody v zahraničí, i když máme řadu kvalitních týmů.

Složené zkoušky s výkonnostními kategoriemi nijak nesouvisí, takže i kdybyste měli tituly za všechny zkoušky, stejně začínáte v začátečnících, a naopak, můžete být pokročilí závodníci, ale zkoušky začínáte skládat od první úrovně.

V dogdancingu se pořádají i vrcholové mezinárodní soutěže - mistrovství Evropy, světa nebo Crufts. Na ty pak probíhají kvalifikační závody, aby byli vybráni reprezentanti českého dogdancingu.

Co se na závodech hodnotí:

PROVEDENÍ
- partnerství - jestli je během vystoupení vidět, že pes s psovodem spolupracuje ochotně, cvičení ho baví, mají mezi sebou dobrý vztah
- provedení - jestli pes na povely reaguje rychle, je soustředěný a nezapomíná se, cviky jsou přesné
- posunky - jak moc je psovodovo ukazování zřetelné či nenápadně zakomponované do tanečních pohybů
- sestava - je sestava vhodná pro oči širokého publika či je až vulgární ( např. některé domorodé tance plodnosti nejsou úplně vhodné), jsou výkony psa důležitější než projev psovoda?

TECHNICKÁ ÚROVEŇ
- rozsah pohybů - kolik různých cviků v sestavě bylo, například v HTM množství heel pozic a směrů pohybů (dopředu, dozadu, bokem, pivoty...) nebo ve freestyle skoky, práce na dálku, s rekvizitou, pohyb v různém tempu, točení...
- stupeň obtížnosti - jak náročné cviky byly, například pracovat u psovoda je snazší než na dálku, s ukazováním to je snazší než na slovní povel a podobně
- choreografie - jestli je sestava vyvážená (například aby se psovod polovinu sestavy nepohyboval na dvou metrech čtverečních a na druhou plovinu běhal dokola)
- využití prostoru - kolik procent plochy tým dokázal cviky pokrýt, přihlíží se i velikosti psa

HUDBA A INTERPRETACE
- interpretace hudby - kde je výbušná a akční hudba, tam pes předvádí výbušné a akční hudby, kde je hudba pomalá, tesklivá, tam zvolní i pes
- sestava vytvořena na hudbu - při přechodu mezi cviky se tým řídí přechodem mezi jednotlivými frázemi v hudbě
- načasování - tempo hudby je odpovídající tempu psa, cviky jsou prováděné ve shodě se změnami v hudbě
- kostým - jestli kostým doplňuje celkový dojem ze sestavy

SRÁŽKY
- štěkání - jestli pes štěká či jiným zvukovým projevem ruší vystoupení
- manipulace - psovod nemá do psa šťouchat ani ho nikam tlačit, všechny cviky má pes provádět dobrovolně a sám
- zdraví psa - neměly by být použity cviky, které mohou ohrozit zdraví psa, například sestava plná vysokých skoků a salt nebo odhození psa z náruče

Zdroj: bodovací tabulka rozhodčího z webu DDCCR

Learn the fundamentals; develop your mechanical skill; pay attention to TIMING, CRITERIA, RATE OF REINFORCEMENT; observe critically. (Bob Bailey's advice on being a better trainer.)