Postupové zkoušky

Postupové zkoušky klubu DDCCR jsou inspirovány Progress Awards anglického klubu Paws'n'Music. Jsou rozděleny do 4 divizí a tří úrovní obtížnosti. Každý začíná na té první, kde je nejméně cviků, jsou nejjednodušší a nároky na provedení jsou nižší, psovod například může ukazovat a cviky psa mohou obsahovat drobné nepřesnosti. Při složení zkoušky na výborně nebo velmi dobře tým může postoupit na vyšší úroveň. Za složení všech zkoušek jedné úrovně nebo jedné divize je také možné získávat tituly, více se o tom dozvíte ve zkušebním řádu DDCCR (na webu DDCCR).

Obecná charakteristika postupových zkoušek:
- pro každou úroveň jsou předepsané cviky, které tým musí předvést v libovolném pořadí
- všechny cviky musí být předvedeny v daném časovém limitu
- nepoužívají se žádné rekvizity jako pomůcky, psovod nemusí mít kostým
- při prezenci psovod kromě výkonnostní knížky a hudby odevzdává i seznam cviků v tom pořadí, v jakém je má v sestavě za sebou
- všechny cviky musí být provedeny na stanovený minimální počet dob či opakování - nedodržení tohoto pravidla bývá nejčastějším důvodem diskvalifikace
- NOVINKA - pes na sobě nesmí mít obojek šátek ani jinou výstroj

Existují i další pravidla, je opět dobré pozorně si přečíst zkušební a soutěžní řád DDCCR.

10 heel pozic

Opakující se termíny:

HEEL POZICE - existuje deset heel pozic, tak zvaných "pozic u nohy". Důležité je zarovnání ramene psa s nohou psovoda. Jsou to:
* vedle pravé a levé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod,
* vedle pravé a levé nohy, pes se dívá opačným směrem než psovod,
* bokem před psovodem, pes se dívá doprava nebo doleva,
* bokem za psovodem, pes se dívá doprava nebo doleva,
* mezi nohama psovoda, pes se dívá stejným nebo opačným směrem než psovod.
Rozdíl oproti knize je daný tím, že na začátku roku 2013 se měnil řád podle mezinárodních pravidel a přibyla pozice mezi nohama psovoda.

VOLNÁ POZICE - jakákoli, která není heel. Můžeme rozlišit:
* volnou blízkou, která je do 1,5 metru od psovoda,
* volnou vzdálenou, která je za touto hranicí.

Zdroj přehledu heel pozic: web DDCCR.

Nejčastější chyby:

- nedodržení minimálního rozsahu prvku. Například místo dvanácti kroků tým udělá jedenáct, místo dvou otoček jen jeden a půl a podobně. Prevence je snadná - ke každému číslu přičtu minimálně jedna, raději dvě. V tréninku všechno může klapat bez zádrhelů, na soutěži se pak pes zahledí, vynechá jeden krok, a je z toho diskvalifikace.

- vnesení hračky nebo pamlsku na taneční plochu. To je taková začátečnická chyba, poprvé si neuvědomíte, že se to nesmí, tak vás za to diskvalifikují a už si to pohlídáte. Pamlsky na plochu nesmí vůbec a nikdy, hračky můžete použít při tréninku, ale pak s nimi pes už ne plochu nesmí vběhnout.

- nedodržení časového limitu. Každá zkouška má minimální a maximální časový limit. Naplánujte si zkoušku tak, abyste stihli všechny cviky v trochu větším rozsahu, než je minimální, ale nedělejte je zbytečně dlouho nebo nevkládejte příliš mnoho nepovinných cviků, aby vám pak hudba nepřestala hrát dříve, než stihnete všechny povinné.

- sahání na psa. Veškeré cviky by pes měl provádět dobrovolně bez nutnosti šťouchat do něj, plácat ho přes packy nebo přes nos, natož chytat za kůži nebo tahat za chlupy. Podle závažnosti to je hodnoceno na stržení bodů až na diskvalifikaci.

- s tím souvisí i problém psa, který okusuje ruku psovoda, protože v ní měl předtím párek, nebo chytá psovoda za rukávy nebo nohavice, protože si chce hrát. Ve zkouškách první úrovně je povoleno ukazovat, ale když pes neodtáhne čumák na centimetr od ruky psovoda, tak je to považováno za nedovolenou tréninkovou pomůcku.

- obojek - protože se často vyskytovaly případy, kdy psovod zacházel se psem nešetrně až hrubě, chytal a tahal ho za obojek, když se pes zahleděl nebo se obecně nechoval podle jeho představ, tak se při změně řádu rozhodlo, že psi budou zkoušky absolvovat navolno bez obojku, postroje nebo i šátku. Snadno se na to zapomene, ale vede to k automatické diskvalifikaci, i když byste psovi na obojek ani nesahli. Prostě se to naučte a zapamatujte si to.

Success travels in the company of very hard work. There is no trick, no easy way. (Coach John Wooden)