Skoková gymnastika a tělocvična

UPDATE 02/10 - Z osobních časových důvodů nebudu od roku podzimu 2016 pokračovat v lekcích v kempu Džbán. Nepravidelně jsou lekce vypisovány v kynologickém klubu Drahelčice.

napsala Katka

Four steps to achievement: Plan purposefully, prepare prayerfully, proceed positively, pursue persistently. (William A. Ward)